Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commander (ค็อมมาน-เดอะ) n.
1. ผู้บังคับการเรือ, ผู้บังคับบัญชา
2. นาวาโท
3. สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ๒ หรือ ๓, โยธิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน