Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


comfy
1. = comfortable, ดูเป็นสุขสมบูรณ์ดี, = comfortable สบายคำ, เช่นนี้ลงเสียงหนักเช่นคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน