Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


comb (โคม) n. vt. vi.
1. หวี, สาง, สะสาง
2. เลือกเฟ้น, ค้นหา, เสาะแสวง
3. สันภูเขาหรือคลื่น
4. รวงผึ้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน