Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


column (คอล-อัม) n.
1. เสาหิน, เสาปูน, เครื่องค้ำหรือยัน
2. ปล่อง, ลำ
3. แถวตอน, แถวตามทางลึก, แนว
4. ช่องในหนังสือพิมพ์, หน้ากระดาษหนังสือพิมพ์
5. ทหารที่เดินเป็นขบวนไปตามเส้นทางยาว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน