Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


color (คัล-เออะ) n. vt. vi.
1. สีหน้า, หน้าแดง, ผิว, หน้าที่, ราชการทหาร
2. สี, รูป, ลักษณะ, ระบายสี, สอดสี, ย้อมสี, ความสดใส
3. โน้มน้าว (การกระทำ), เปลี่ยนรูป
4. เสื้อสามารถ, หมวกสามารถ
5. ธง
6. ความมุ่งหมาย, ความเห็น
7. นิสัย
8. เหตุผล
9. เกียรติยศ
10. เครื่องบังหน้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน