Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


colonial architecture
1. สถาปัตยกรรมแบบบ้านฝรั่งในอเมริกาเหนือเมื่อยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน