Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


collodion (ค็อลโล-เดียน) n.
1. น้ำยาทำจากฝ้ายละลายในอีเธอร์ ใช้ในการทากระจกและฟิล์มถ่ายรูป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน