Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


collective bargaining
1. การร่วมมือกันเจรจาระหว่างฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายนายจ้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน