Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


collect (ค็อลเลคท-) vt. vi.
1. รวมเป็นกลุ่ม, เข้าไปรวมหมู่, รวบรวม, กอง, กลุ่ม, หมู่
2. คุมสติ, สำรวม
3. เรี่ยไรเงิน, เงินที่เรี่ยไรได้
4. เก็บ, สะสม (ของเก่า), ของที่สะสมไว้ เช่น ภาพหรือลายคราม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน