Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


collar (คอล-เลอะ) n. vt.
1. คอลล่าร์, แถบคอของเสื้อ, คอเสื้อ, ปลอกคอ
2. ปลอกสำหรับผูกมัดท่อหรือเหล็กกลม
3. จับคอ, ลากคอ, จับได้, ขโมยเอาไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน