Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


collage (คอล-ลาฉ) n.
1. ภาพที่ปิดขึ้นโดยใช้เศษหนังสือพิมพ์หรือสิ่งอื่น, การจับแพะชนแกะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน