Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cold war
1. สงครามชนิดที่ไม่ประกาศสงคราม เช่น ระหว่างฝ่ายตะวันตกกับฝ่ายคอมมิวนิสต์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน