Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


coincidence (โคะอีน-ซิเด็นซ) n.
1. (รูป) ทับกันสนิท, เท่ากัน
2. เหมือนกัน, ตรงกัน, ต้องกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน
3. พ้อง, เห็นพ้อง
4. การประจวบกัน, การบังเอิญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน