Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


coil (คอยล) n. vt. vi.
1. ไส้ไก่, สิ่งที่ม้วนเป็นวง, ขดม้วน, (ควัน) พลุ่งขึ้นเป็นวง, ขดลวดที่ใช้ในการไฟฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน