Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cohesiveness (โคะฮี-ซิฝเน็ซ) n.
1. เกาะกันเป็นก้อน, สามัคคี, รวมกัน
2. (ดิน) เหนียว
3. (ถ้อยคำ) ติดต่อกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน