Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cod liver oil emulsion
1. น้ำมันตับปลาปสมกับน้ำ, สิ่งใดที่มีลักษณะเมือกขาว
2. น้ำยาที่ทากระจกหรือฟิล์มถ่ายรูป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน