Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cock (ค็อค) n. vt. vi.
1. ไก่ตัวผู้
2. นักต่อสู้
3. ก๊อกน้ำ
4. นกปืน, ขึ้นนก, ง้างนก
5. พระเอก, คนสำคัญ, นักเลงโต, หัวโจก, ตัวเอ้
6. ผึ่ง (หู), ย่น (จมูก), หลิ่ว (ตา), ยัก (คิ้ว), เพล่ (หมวก)ลึงค์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน