Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cocaine (โคเคน-) n.
1. ยาเสพย์ติดให้โทษชนิดหนึ่ง ทำจากใบต้น coca (โค-คะ) ใช้เป็นยาระงับความเจ็บปวดเฉพาะที่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน