Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cobalt (โค-บอลท) n.
1. ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเป็นโลหะคล้ายนิกเกิล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน