Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


coat (โคท) n. vt.
1. เสื้อ
2. ขน
3. ปกคลุมม เกาะรอบ, เคลือบ, หุ้ม, ชุบ, ฉาบ: ทาสี, สีที่ทาทับ, ชั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน