Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


co- (โค)
1. นามและกริยาได้ทั่วไป แปลว่า พร้อมกัน, ด้วยกัน, ร่วมกัน, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน