Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


clothing (คโลฑ-อิง) n.
1. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องหุ้ม, เครื่องแต่งกาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน