Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


clothier (คโลฑ-เยอะ) n.
1. ช่างตัดเสื้อ, คนขายผ้า, คนขายเครื่องนุ่งห่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน