Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


clothed (คโลฑด)
1. ให้เสื้อผ้านุ่งห่ม, แต่งตัว, หุ้มห่อตัว, ตกแต่ง, ปกคลุม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน