Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


closely (คโลส-ลิ) adv.
1. ใกล้, (คำแปล) ใกล้ต้นฉบับ, เท้า), ชิด (แถว, พัลวัน, ติดพัน, (เหตุผล) ติดต่อกันดี, ติดกัน, เข้ามาใกล้, ใกล้ชิด, ใกล้เคียง, อยู่ใกล้
2. แคบ, คับ, แนบ, สนิท, แน่นหนา, แน่นแฟ้น, ทึบ, ละเอียดลออ, (เนื้อ) ละเอียด
3. อบอ้าว, เหนียวแน่น
4. (โกนหนวด) หมดจด, สั้น, กุด
5. ห้อมล้อม, บริเวณหวงแหน, (นักโทษ) หวงแหน, หวงห้าม, (การแข่งขัน) ที่ไม่เปิดรับสมัครโดยทั่วไป, ทำให้ตัน, อุด, หุบ (ปาก), หลับ (ตา), ปกปิด, ปิด, (ฟัง) อย่างเอาใจใส่, พอฟัดพอเหวี่ยงกัน, หวุดหวิด, แทบ, เกือบ
6. กอด, กำ, ขบ
7. ทำให้ (วงจรไฟฟ้า) สมบูรณ์, จบ, ปลาย, อวสาน, สิ้น, ลงเอย, เลิก, ยุติ, ทำให้กระแสไฟฟ้าเดิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน