Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


clinker-built (คลีง-เคอะบิลท) adj.
1. (เรือ) สร้างโดยใช้กระดานซ้อนทับกันอย่างฝาเรือน, ต่อเกร็ด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน