Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


class (คลาซ) n. vt. vi.
1. ขั้น, จัดเข้าอยู่ในประเภท, จัดเข้าไว้ในจำพวก, จำพวก, อย่าง, ชนิด, ประเภท, ชั้น
2. ขั้นชมเชย, เวลาเรียน, ชั้นในโรงเรียน
3. พวกคนชั้นสูง
4. ชั้นเชิง, ท่าทาง, รูป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน