Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


claret cup
1. ถ้วยใส่เหล้าองุ่นแดง, เหล้าองุ่นแดงผสมบรั่นดี น้ำตาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน