Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


clan (คแล็น) n.
1. หมู่คนที่มีแซ่หรือนามสกุลเดียวกัน, แซ่, สกุล, ฝูงชนที่เป็นพวกเดียวกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน