Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


claim (คเลม) n. vt.
1. อ้าง, เขตที่ดินที่เป็นสิทธิ์, สิทธิควรจะได้รับความเกื้อหนุน, คำร้อง, สิทธิ, สิทธิเรียกร้อง, เรียกร้อง, อ้างสิทธิ, คำอ้าง
2. เรียก (ความเอาใจใส่), ชวนให้ (มองดู), ทำให้ต้อง (หันไปเอาใจใส่)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน