Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


civilize (ซีฝ-อิไลส) p. vt.
1. ทำให้เป็นคนในเมือง, ทำให้หายเป็นคนป่าเถื่อน, นำความเจริญให้บังเกิดแก่, ความเจริญ, อารยธรรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน