Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


civil (ซิฝ-อิล) adj.
1. ของพลเมือง, ในฐานะพลเมือง, ประจำตัวพลเมืองทุกคน, อย่างพลเมืองดี
2. (ข้าราชการ) พลเรือน
3. (คดี) แพ่ง
4. สุภาพ, มีอัธยาศัยไมตรี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน