Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


civic (ซีฝ-อิค) adj.
1. ของจังหวัด, ในจังหวัด, ที่เป็นประโยชน์แก่จังหวัด, ซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติ, ของเทศบาล, เกี่ยวกับเทศบาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน