Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


citizen (ซีท-อิเส็น) n.
1. พลเมือง, คนในบังคับ, คำเรียกชื่อคนฝรั่งเศส ในสมัยที่มีการปฏิวัติใหม่ ๆ แทนที่จะเรียกว่านาย บางครั้งก็ใช้คำน้ำต่อกับยศ เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน