Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


circus (เซอ-คัซ) n.
1. ละครสัตว์
2. วงกลมสำหรับแสดงกีฬา, ที่มีภูเขาล้อมรอบ, วงเวียนที่มีถนนหลายๆ สายมาบรรจบกัน
3. ฝูงเครื่องบินที่บินมาเป็นขบวนรบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน