Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chutnee (ชัท-นี) n.
1. มะม่วงกวนเป็นชิ้นสำหรับรับประทานกับแกงกะหรี่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน