Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chuck (ชัค) n. vt.
1. เชย (คาง), แผ่นกลมมีเกลียว สำหรับจับวัตถุที่จะต้องกลึง, เครื่องจับดอกสว่าน, จับไว้ด้วยเครื่องเช่นนี้
2. โยน, ทอย, ทิ้ง
3. ไล่ออก
4. เลิก (ความพยายาม)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน