Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chronicle (ครอน-อิค'ล) n. vt.
1. รายงานเหตุการณ์พร้อมด้วยวันที่เรียงตามลำดับก่อนหลัง, ชื่อหนังสือพิมพ์, บันทึกเหตุการณ์, บันทึกไว้ตามลำดับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน