Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chosen people
1. ชนจำพวกที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรไว้เป็นพิเศษ หมายถึงพวกยิว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน