Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chop (ช็อพ) n. vt. vi.
1. ผ่า, ตัด, สับ, ฟัน, ทำให้แตก, ถาง, ชิ้นเนื้อ, เปลี่ยนแปลง, (ลม) หวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน