Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


choke (โชค) n. vt. vi.
1. ทำให้หายใจไม่ออก, ทำให้สำลัก, เค้นคอ, สำลักพูดไม่ออก
2. ติดอยู่(ในลำคอ), ทำให้ตื้นตัน, กลั้น, สะกด
3. อุด, ปิดอากาศเพื่อดับไฟ, เครื่องปิดอากาศ, ทำให้งันไป
4. รัด, ขดลวดรีดกระแสไฟฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน