Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chit (ชิท) n. vi.
1. เด็กเล็กๆ
2. ใบเซ็นของเชื่อ, จดหมายมีข้อความเล็กๆ น้อยๆอุจจาระถ่ายอุจจาระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน