Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chirp (เชิพ) n. vi.
1. (จิ้งหรีด) ร้องกริ่งๆ ร้องเจี๊ยกๆ, พูดจาร่าเริง
2. เอาเรื่องไปเปิดเผย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน