Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chill (ชิล) n. vt. vi.
1. หนาว, สะท้าน, หวัด, เยือกเย็น, ทำให้เย็น
2. เฉยเมย, (ต้อนรับ) อย่างเสียไม่ได้
3. ทำให้ขนหยอง, ทำให้หายกระตือรือร้น
4. ชุบ (เหล็ก) ให้แข็ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน