Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chief mourner
1. ภรรยาหรือญาติผู้ใกล้เคียงที่สุดของผู้ตาย, เจ้าภาพศพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน