Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cherish (เช-ริฌ) vt.
1. ถนอม, ยึดมั่น (อยู่ในความหวัง), สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรักใคร่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน