Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cheapen (ชีพ-เอน) vt. vi.
1. ถูก, มีค่าน้อย, เลว, ทำให้เสื่อมค่า, ทำให้หมดราคา, ด้อย, น้อยหน้า, (รอดไป) โดยได้รับโทษเพียงเล็กน้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน