Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chartered accountant
1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชี, ปริญญาผู้สำเร็จวิชาการบัญชี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน