Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chart (ชาท) n. vt.
1. แผนที่
2. แผนที่ทะเล, แผนภูมิ, สำรวจทำแผนที่
3. ผัง, บัญชี, สรตะ, ยี่ต๊อก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน