Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


character (แค-แร็คเทอะ) n.
1. ตัวอักษร, อักขระ
2. คนมีนิสัยประหลาด, ใบรับรองความประพฤติ, หลักความประพฤติ, กำลังใจ, นิสัย
3. บุคคลมีชื่อ, ชื่อเสียง, กิตติคุณ
4. ตัวในเรื่อง, ลักษณะ, ฐานะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน